Červenec 2012

Zelená kniha

14. července 2012 v 20:45 | Lai |  Literatura
Název: Zelená kniha
Autor: Muammar Al-Kaddáfí
Žánr: ideologická/politická literatura

Anotace: Zelená kniha předkládá čtenářstvu velkolepou visi státu spravovaného podle demokratických stanov. Jedná se o největší dílo zabývající se ideou demokratické vlády, které bylo kdy napsáno, a autor je v tomto směru nejlepším theoretikem od dob prvních demokratických filosofů, již se objevili v době antického Řecka.

Ideolog pochází ze severoafrické Libye, nicméně se ve své publikaci zabývá demokracií v obecném smyslu a ponouká revoluci ve všech světových zemích, nikoliv jen ve své vlasti.

Ústřední myšlenka, tzv. "třetí universální theorie", představuje vynikající a všestranné řešení problémů společnosti dvacétého a jednadvacátého století. Na základě důkladné analysy staví logické a důmyslné východisko z těch nejpalčivějších problémů naší civilisace - tedy problémů politického, ekonomického a sociálního rázu. Rozboru konkrétních situací se kniha věnuje ve třech thematických celcích (Politická základna třetí světové theorie, Ekonomická základna třetí světové theorie a Sociální základna třetí světové theorie).

Muammar Kaddáfí na summitu v Dauhá
Autor knihy Muammar Al-Kaddáfí, zdroj fotografie: Novinky.cz

Tento revoluční spis obsahuje nesmírné množství geniálních myšlenek, bezpochyby sympatických i člověku žijícímu v evropských podmínkách. Odkrývá nejednu slabinu moderní "demokracie" uplatňované ve státech prvního světa a dokazuje nesmyslnost jejích postupů. Nespokujeje se však s pouhým konstatováním nepohodlné skutečnosti, nýbrž nabízí jednoduchá, lehce proveditelná řešení, která sama o sobě předpokládají radikální zlepšení stavu věci.
Na zřeteli má především lid a jeho blaho - a právě tím se liší od základního principu dnešní vládní filosofie. Jeho základ je socialistický v plném významu slova, jinak nezřídka zneužívaného pro posvěcení falešených ideálů současné politické scény.

K dalším z nesmírného počtu předností díla patří i stoprocentně srozumitelný a vzásadě nekomplikovaný vyjadřovací styl. Autor tak svým jednoduchým jazykem vychází čtenářstvu stoprocentně vstříc, navíc knihu činí nesmírně poutavou a čtivou.
Sám podotýká, že je publikace určena masse - pročež volí formu snadno přístupnou širokým vrstvám. Z četby této ideologické literatury tak může mít stejný požitek odborník i čtenář, jenž se v daných oborech neorientuje, ba dokonce člověk bez školského vzdělání.
Za vyzdvižení v této souvislosti stojí také autorova schopnost nejen vyjadřovat se prostě a stručně, nýbrž také skvěle vysvětlit sebesložitější problém.
Libyjský vůdce Muammar Kaddáfí po příletu do Říma

Knihu doporučuji z celé řady důvodu, z nichž několik je postiženo ve výše uvedené anotaci. Vzhledem ke své neobyčejné stručnosti (35 stran) nezabere přečtení mnoho času a obohacení, které čtenářovi přinese, je nedocenitelné.

Závěrem podotýkám, že se autorovi podařilo politickou ideu skutečně uvést do prakse v rodné Libyii. Ta se tak stala nejdemokratičtějším státem na světě a v globálním měřítku se může pochlubit nepropracovanějším sociálním systhemem.

Zelená kniha představuje pro demokracii totéž, co pro komunismus Kapitál.

OSOBNÍ HODNOCENÍ: 10/10

Odkaz na on-line versi

úvodní citát © Hana Říhová | design a ikona stránky © Sinai | předělovače © Skříteček2

_