Šestero period africké historie

3. února 2012 v 22:50 | Lai |  Historie
Kniha "Dějiny Afriky" (1966) představuje výchozí vědecké dílo, na němž je vybudováno oficiální povědomí o africké historii. Tato fenomenální publikace, jež do svých svazků obsáhla kompletní vývoj černého kontinentu, se právem těší přízviska "klenot odborné literatury".
Spis rozdělil období afrických dějin na šest dílů (specifických etap), z nichž je nutno vycházet při jakékoliv polemice o její minulosti. Tato údobí pak tvoří konstrukci, na níž můžeme budovat zebrubnější pojednání.
O které fáze se tedy jedná a jak se určují jejich hranice?

Dějiny Afriky (1966) na snímku z internetové stránky Mecca AudioEvropské dějiny tradičně dělíme na pravěk, starověk, středověk a novověk (raný novověk, pozdní novověk). Africké dějiny z tohoto členění z větší části vycházejí, v některých bodech se však mírně odchylují od platných definic a žádají si zvláštní úpravu či další, podrobnější štěpení.


Jak již bylo v úvodu nastíněno, Dějiny Afriky "porcují" historii na šest údobí. Jsou to tato:

1) pravěk
2) starověk
3) středověk
4) konec sam. vývoje
5) devatenácté stol.
6) dvacáté stol.

Rozdíly tu existují proto, že některé etapy v Africe chronologicky (časově) neodpovídají stejnému vývojovému stádiu, jehož dosáhla Evropa. Například středověk (v evropském smyslu) je definován coby "nadvláda feudálního řádu"1), kdežto k té v Africe prakticky nikdy nedošlo (zde společnost fungovala na principu kolektivního vlastnictví, územní jednotky neměly jediného držitele).


PRAVĚK všeobecně pojmenovává úsvit lidských dějin a počítá se od okamžiku, kdy vznikla civilisace, do chvíle, kdy vešla v platnost tzv. třídní společenská struktura.2)
V Africe vznikla třídní společnost nejprve ve star. egyptské říši, dá se tedy říci, že Egypt je kolébkou starověkého afrického společenstva.


STAROVĚK (4. tisíciletí př. n. l. - 1. polovina 1. tisíciletí n.l.) - ve všeobecném pojetí označení pro většinovou nadvládu tzv. otrokářského řádu. Časově starověku v Africe odpovídal pouze její sever, civilisace v jiných částech byla v dobách, kdy Evropě vládl staravěk, charakterem spíše pravěká.


STŘEDOVĚK, jak již bylo výše řečno, je definován jako feudální (stavovská) nadvláda, popř. držitelství úřadů a územních celků v soukromém vlastnictví. K tomuto stavu však v Africe nikdy nedošlo, pojem africký středověk tak lze použít jedině chronologicky, nikoliv fakticky. V praxi se jím rozumí úsek, v němž se feudalismus postupně ujímal vlády a panoval nad Evropou; neoznačuje toto údobí v africké historii.

Výminku z tohoto pravidla opět tvoří sever Afriky, který skutečně v polovině prvního tisíciletí upustil od otřkářského řádu a vyměnil jej za řád feudální.

Dalším milníkem v dějiných afrického středověku je pak arabský vpád, dobytí světadílu a jeho následná islamizace. V době, kdy byla Afrika podrobována nadvládě hamitských3) nájezdníků, zároveň docházelo i k jejímu připojování k arabského světu. Původní obyvatelstvo se postupně zřeklo své kultury (zejm. jazyka a náboženství) a konvertovalo k islámu. Toto dění zasáhlo zejména severní část Afriky, jak si můžete povšimnout na následují mapce, jež zobrazuje celý arabský svět (vyznačen zeleně- pozn. aut.):

(Arabský svět. Zdroj fotografie: zde)

KONEC SAMOSTATNÉHO VÝVOJE - tak označujeme etapu, která patří k nečernějším okamžikům africké historie. Právě na začátku této éry byla totiž Afrika objevena prvními zástupci evropské civilisace.

(Autorova vsuvka: Prosím drahé čtenáře, aby nenabyli mylné domněnky, že Evropanům nebyla známo poloha těsně sousedícího kontinentu. Gibraltar přepluli prvně již Řekové coby zástupci antické civilisace. Narazili však pouze na území Sahary, která se rozkládá na třetině africké rozlohy. Pohoří Atlas, jenž tvoří hraniční předěl této pouště, se začíná zvedat již 200 kilometrů od pobřeží Alžírska a rozkládá se po celém severu zemědílu. Evropští objevitelé se tedy domnívali, že celou plochu kontinentu tvoří pouze nehostinná poušť, křižovaná skupinami kočovných národů. Neboť byla africká půda v této části zcela neplodná, neměla pro Evropany valného významu a tak se nepouštěli do dalšího zkoumání. To způsobilo, že jim zůstalo ukryto tajemství zbytku Afriky.
O dané historické etapě se více dozvíte v článku Etymologie slova Afrika, který je Vám rovněž k disposici na těchto stránkách.)

Předmětné období se vyznačuje především obchodem s bílým masem (tedy kupčením s otroky), kteří z valné části pocházeli právě z Afriky.
Afrika čelila problému s otrokářstvím již v době, kdy byla její panenská půda poprvé dotčena antickou civilisací. Římané vyhubili mnoho druhů původní zvířeny čistě pro sportovní účely a položili základy otroctví (v této souvislosti si dovolím připomenout notoricky známé heslo Máme nástroje mlčící, bučící a mluvící4)), ten se ovšem skutečně rozmohl právě až s koncem samostatného vývoje.


KOLONIÁLNÍ ÉRA (19. století) - Koloniální éra samotná znamenala revoluci pro africký lid i pro dějiny jeho země. Zpomalila (či přímo zbrzdila) vývoj africké civilisace (a upřela jí rovněž prostředky dosažení tohoto vývoje), svázala v otroctví černé obyvatelstvo a zplundrovala přírodní bohatství. S sebou přinesla následnou politickou i hospodářskou zaostalost celého kontinentu, která trvá dodnes i navzdory tomu, že se africké státy již dávno vymanily z bělošské nadvlády (stranou problematiky neokolonialismu - pozn.aut.).

(Koloniální přerozdělení Afriky. Zdroj obrázku: zde )

Hlavní přičina toho, že v postkoloniální době stály vlády jednotlivých afrických zemí na vratkém základě a často docházelo k násilným převratům, spočívala v evropském rozdělaní kontinentu. To nebralo v potaz kulturní náležitost jednotlivých černošských obyvatel a místo toho vytyčilo hranice na základě rovnoprávných vojenských dohod.

DVACÁTÉ STOLETÍ a ROK AFRIKY znamenají poslední epizodu afrických dějin. Dochází k osvobozování černého lidu od evropské krutovlády a jeho cesta k samostatnosti.
Nese se ve znamení epických vítězství, krvavých bojů, korupce, zákeřných intrik i násilných převratů. V této době se území černého světadílu zformovalo do současné podoby a společnost nabyla zcela nového systému. Neznamená však stále konečné vítězství, neboť Afrika se stále potýká s celou řadou problémů a její tvář je kolonialismem značně pošramocena.

Rokem Afriky se zove 1960, kdy nastává hromadné osamostatňování afrických států a boj o autonomii. Evropa se zcela vzdává svých teritorií.
Od r. 60 do osmdesátých let se v Africe událo 70 pučů (násilných převratů státního systému) a problémem dneška je stále řetězec povstání. Posledním zaznamenaným z nich je osamostanění Jižního Súdánu a svržení Kaddáfího diktatury, které vedlo k absolutnímu rozvrácení Libye. Tento puč je dalším z názorných příkladů kontraproduktivního vlivu západních mocností, jež se aktivně zapojují do afrických záležitostí ve snaze utvrdit opět svoji nadvládu.

Libyjský vůdce Muammar Kaddáfí v Moskvě
(M. Kaddáfí na návštěvě v Moskvě.
Foto: zpravodajský služník Novinky.cz)

Jednotlivým etapám afrických dějin se teď, po položení základů, v redakci budeme věnovat podrobněji v následujících článcích.

1) Definice období je převzata z Dějin Afriky.
2) Sociální třída = společenská kasta, více např. viz dílo p. Karla Marxe (pojetí třídy se liší v závislosti na konkrétní filosofii)
3) Hamité = dle Genesis (biblická kniha) původní předci arabského národa; vedle Semitů (Židů) a Jafetů pokolení vzešlé z Noemových synů, jenž poskytlo genetický základ pro vytvoření současných světových národů.
4) Jedná se o staré římské motto - demonstruje tři složky římské moci. Řím dle tohoto prohlášení disponuje nástroji mlčícími (čili zbraněmi), nástroji bučícími (čili zvířaty, potažmo dobytkem) a nástroji mluvícími (čili lidmi, přesněji otroky).

 


Komentáře

Zobrazit vše (128)
Zobrazit starší komentáře

101 bakkaCrumn bakkaCrumn | E-mail | Web | 18. června 2018 v 0:49 | Reagovat

viagra through the mail
<a href=http://viagrabs.com>viagra online</a>
how to check genuine viagra
<a href="http://viagrabs.com">generic viagra</a>
when was viagra first released

102 nnuWeani nnuWeani | E-mail | Web | 22. června 2018 v 12:59 | Reagovat

viagra order <a href="http://www.bitcapblog.com/">online pharmacy viagra</a> buy viagra without prescription <a href="http://www.bitcapblog.com/">generic viagra without a doctor prescription</a>

103 nffEdino nffEdino | E-mail | Web | 24. června 2018 v 4:11 | Reagovat

try viagra for free <a href="http://loviagraosn.com/">buy cheap viagra</a> natural viagra substitutes <a href="http://loviagraosn.com/">buy viagra cheap</a>

104 bakkaCrumn bakkaCrumn | E-mail | Web | 25. června 2018 v 1:11 | Reagovat

effects taking viagra not needed
<a href=http://viagrabs.com>viagra cheap</a>
tengo 19 aГ±os puedo tomar viagra
<a href="http://viagrabs.com">check it out</a>
is viagra prescription only in nz

105 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 25. června 2018 v 22:48 | Reagovat

tokolyse adalat dosierung viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra pills</a>
generic viagra portugal flag
<a href=http://viagra-gg.com#herbal+viagra+online+mail-order+pharmacies>buy 100mg viagra</a>

106 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 26. června 2018 v 3:10 | Reagovat

viagra hardened criminals
<a href="http://viagra-tt.com">generic viagra available</a>
cialis vs viagra for women
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+50mg>buy 50 mg viagra</a>

107 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 27. června 2018 v 0:06 | Reagovat

do you need a prescription to buy viagra in mexico
<a href="http://viagra-gg.com">cheap viagra online</a>
pfizer viagra buy online
<a href=http://viagra-gg.com#pink+viagra+online+mail-order+pharmacies>buy viagra online</a>

108 bakkaCrumn bakkaCrumn | E-mail | Web | 27. června 2018 v 3:16 | Reagovat

herbal alternative for viagra
<a href=http://viagrabs.com>cheap generic viagra</a>
what is the best viagra pill
<a href="http://www.viagrabs.com">More about the author</a>
niacin and viagra

109 bakkaCrumn bakkaCrumn | E-mail | Web | 27. června 2018 v 17:04 | Reagovat

original use of viagra
<a href=http://viagrabs.com>buying viagra online</a>
pros and cons of taking viagra
<a href="http://viagrabs.com">try here</a>
viagra and scleroderma

110 hdfEdino hdfEdino | E-mail | Web | 28. června 2018 v 2:07 | Reagovat

tadalafil cialis <a href="http://cialisovnnc.com/">buy tadalafil online</a> cialis online <a href="http://cialisovnnc.com/">cialis 10mg</a>

111 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 30. června 2018 v 4:33 | Reagovat

similares do viagra
<a href="http://viagra-tt.com">cheap viagra</a>
vermox 100mg dose of viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+rezeptfrei+deutschland>buy 50 mg viagra</a>

112 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 5. července 2018 v 21:13 | Reagovat

cyclo progynova tablete dejstvo cialis
<a href="http://cialis-tt.com">cialis 20mg</a>
l arginine taken with cialis free
<a href=http://cialis-gg.com#cheap+generic+cialis>cialis for sale</a>

113 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 10. července 2018 v 17:15 | Reagovat

5 meo dalt wirkung viagra
<a href="http://viagra-gg.com">viagra coupon</a>
viagra causes blue vision
<a href=http://viagra-gg.com#buy+sildenafil>women viagra</a>

114 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 10. července 2018 v 22:42 | Reagovat

experiencia gaditano viagra alternative
<a href="http://viagra-gg.com">buy viagra 50 mg</a>
furoxyl 200mg viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+genГ©rico>coupon viagra</a>

115 bnmgrant bnmgrant | E-mail | Web | 15. července 2018 v 2:14 | Reagovat

viagra <a href="http://setviagraeja.com/#viagra generic"> viagra</a> viagra generic <a href="http://setviagraeja.com/#generic">generic viagra online</a>

116 khgfgrant khgfgrant | E-mail | Web | 20. července 2018 v 23:30 | Reagovat

viagra sample <a href="http://viagapharmaked.com/#">sildenafil citrate 100mg tab</a> viagra coupons <a href="http://viagapharmaked.com/#">what is sildenafil</a>

117 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 21. července 2018 v 9:01 | Reagovat

qual o medicamento generico do cialis pills
<a href="http://cialis-easy.com">buy tadalafil</a>
ladose 20 mg cialis
[URL=http://cialis-easy.com#cialis+professional+online+mail-order+pharmacies ]200 cialis coupon[/URL]

118 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 21. července 2018 v 9:42 | Reagovat

cialis for daily use generic
<a href="http://cialis-easy.com">cheap cialis</a>
discount generic viagra and cialis
<a href=http://cialis-easy.com#coupon+tadalafil>tadalafil generic cialis 20mg</a>

119 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 21. července 2018 v 20:34 | Reagovat

female cialis buy canada
<a href="http://cialis-easy.com">cialis 5mg</a>
anita vermifugo generico de cialis
<a href=http://cialis-easy.com#buy+generic+cialis>cialis 20mg</a>

120 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 22. července 2018 v 12:21 | Reagovat

cialis generico en farmacias similares mexico
<a href="http://cialis-easy.com">cialis canadian pharmacy</a>
duroval o cialis generic
[URL=http://cialis-easy.com#cialis+professional+online+mail-order+pharmacies ]generic cialis tadalafil[/URL]

121 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 23. července 2018 v 7:26 | Reagovat

alosetron generic cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis on line</a>
cialis 10mg buy
<a href=http://cialis-easy.com#generic+cialis>cialis for sale</a>

122 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 25. července 2018 v 6:19 | Reagovat

oxandrin 20mg cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis 20mg</a>
nutracort crema generico de cialis
<a href=http://cialis-easy.com#cialis>cialis on line</a>

123 nfcRarve nfcRarve | E-mail | Web | 2. srpna 2018 v 2:19 | Reagovat

cialis cost <a href="https://forumdemulheres.com/#">no prescription cialis</a> buy tadalafil online <a href=https://forumdemulheres.com/#>tadalafil reviews</a>

124 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 17:30 | Reagovat

generic viagra doesn't work
<a href="http://viagra-nice.com">women viagra</a>
finasteride 1mg generic uk viagra
<a href=http://viagra-nice.com#cheap+viagra+generic>online viagra</a>

125 GeremoCrumn GeremoCrumn | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 5:28 | Reagovat

cialis vedlajЕЎie ГєДЌinky
<a href=http://cialisle.com>cialisle.com</a> no prescription cialis
cialis da 10 mg funziona

126 GeremoCrumn GeremoCrumn | E-mail | Web | 11. září 2018 v 2:21 | Reagovat

demi comprime cialis
<a href="http://cialisle.com">cialisle.com</a> cialis forum
cialis tucuman

127 GeremoCrumn GeremoCrumn | E-mail | Web | 13. září 2018 v 16:48 | Reagovat

liquid cialis does it work
http://cialisle.com/ 5mg cialis
does cialis lower bp

128 Loans Online Loans Online | E-mail | Web | 18. října 2018 v 21:52 | Reagovat

credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">credit loans guaranteed approval</a> short term loan lenders <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>bad credit loans direct lenders</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
úvodní citát © Hana Říhová | design a ikona stránky © Sinai | předělovače © Skříteček2

_