Leden 2012

Mosambik

22. ledna 2012 v 16:19 | Katashi |  Státy
Hymna: text • oficiální název: Mosambická republika
 • republika v JV Africe
 • sousedí: Tanzánie, Malawi, Zambie, Zimbabwe, Svazijsko, JAR a Indický oceán
 • patří k nejchudším státům světa
 • export: kokosové ořechy, bavlna, čaj a cukr
 • nezávislost na Portugalsku až od roku 1975
 • 45% populace se nachází v provinciích Zambezia a Nampula
 • země je společenstvím portugalsky mluvících zemí
 • úřední jazyk: portugalština
 • ostatní jazyky: bantu, svahilština, místní dialekty
 • vysoká úmrtnost dětí a nízká střední délka života
 • index lidksého rozvoje (HDI) patří k nejnižším na světě
 • původní obyvatelé: křováci
 • náboženství: křesťanství, islám, domorodá náboženství
 • rozloha: 801 590 km2

Introduction in Swahili

20. ledna 2012 v 18:56 | Katashi |  Ostatní
Česká verze vznikla jako překlad anglické bez použití slovníku (na které moc nespoléhám :D), pokud by se tedy někde objevila chyba, tak mi to prosím oznamte :)

ČESKÁ VERZE
ENGLISH VERSION
 • Svahilština patří do Bantuské skupiny jazyků
 • mluvčí: etnické skupiny v Keni, Kongu, ománu, Burundi, Comoros, Rvandě, Somálsku, Tanzánii, Jižním Súdánu, Mozambiku nebo Ugandě
 • rodilí mluvčí: 800 000
 • druhý jazyk: 40 milionů
 • písmo: latinka, arabské písmo
 • oficiální jazyk: Africká unie, Keňa, Tanzánie, Uganda, Comoros
 • část svahilské slovní zásoby je převzata z arabštiny
 • Uganda vyhlásila Svahilštinu jako povinný předmět vyučovaný na základních školách
 • první známé písemné dokumenty ve svahilštině jsou psaní z roku 1711
 • jiný starověký dokument je epická báseň (napsána arabským písmem) zvaná Historie Tambuky
 • svahilština má pět samohlásek: /ɑ/, /ɛ/, /i/, /ɔ/, /u/
 • tyto samohlásky neprocházejí redukcí
 • samohlásky se vyslovují přibližně takto: (viz. aj verze)
 • Svahilština nemá žádné dvojhlásky
 • Moderní svahilština je založena ma dialektu Kiunguja, kterým se hovoří
 • svahilština má veliké množství dialektů, například: Chihifundi, Chijomvu, Chimwiini, Kiamu, Kibajuni, Kitikuu, Kipate, Kitumbatu, Kiunguja, Kiwumba aj.
 • slavná svahilská věta: 'hakuna matata' (netrap se, žádné starosti) se objevila v animovaném filmu Lví král :)

 • Swahili is a Bantu language spoken by ethnic groups in Kenya, DR Congo, Oman, Burundi, Comoros, Rwanda, Somalia, Tanzania, South Sudan, Mazambique or Uganda.
 • native speakers: 800 000
 • L2 language (second language): 40 milions
 • writting system: Latin, Arabic
 • official language in: African union; Kenya, Tanzania, Uganda, Comoros...
 • some Swahili vocabulary is derived from arabic
 • Uganda made Swahili a required subject in primary schools in 1992
 • the earliest known documents written in Swahili are letters from 1711
 • another ancient written document is an epic poem (written in the arabic script) titled 'Utendi wa Tambuka' (The History of Tambuka)
 • original word for Swahili language in swahili is 'kiswahili' (this name comes from the plural sawāḥil (سواحل) of the arabic word sāḥil (ساحل) (its meaning: boundary or coast) --> used as adjective meanings 'coastal dwellers'
 • swahili has a five vowels: /ɑ/, /ɛ/, /i/, /ɔ/, /u/
 • vowels are never reduced
 • the vowels are pronounced as these:
  /ɑ/ is pronounced like the "a" in father
  /ɛ/ is pronounced like the "e" in bed
  /i/ is pronounced like the "i" in ski
  /ɔ/ is pronounced like the "o" in "or"
  /u/ is pronounced like the "oo" in "bassoon"
 • Swahili has no diphthongs
 • modern satndard Swahili is based on Kiunguja, the dialect spoken in Zanzibar town
 • swahili has lots of dialets, for example:
  Chihifundi, Chijomvu, Chimwiini, Kiamu, Kibajuni, Kitikuu, Kipate, Kitumbatu, Kiunguja, Kiwumba etc.
 • popular Swahili phrase: 'hakuna matata' (don't worry, no worries) from Lion King :)Afrikánština

18. ledna 2012 v 18:51 | Katashi |  Ostatní

Afrikánština je západogermánský jazyk, patří mezi nejmladší jazyky (byla uznána jako oficiální jazyk až v roce 1925), je jedním z jedenácti úředních jazyků v Jihoafrické repulice a také významným jazykem v Namibii (zde je stotisícová menšina). 6,49 milionů lidí užívá afrikánštinu jako rodný jazyk a celkově ji ovládá něco málo přes deset milionů uživatelů. Tento jazyk sdílí s nizozemštinou více než 80 % slovní zásoby (afrikánština je s nizozemštinou mnohdy lépe srozumitelná, než jednotlivé dialekty nizozemštiny), vždyť sama vznikla z jazyka nizozemských osadníků - postupem času byla stále více ovlivňována angličtinou, němčinou, portugalštinou, francouzštinou a také okolními africkými jazyky (především kojsanskými jazyky, jejichž skupina čítá něco kolem dvaceti jazyků, z nichž je už několik vymřelých) a také jazyky přistěhovalců z Indonésie a Malajsie. V roce 1815 začala afrikánština postupně nahrazovat malajštinu jako vzdělávací jazyk v muslimských školách v Jižní Africe. Zpočátku se tento jazyk zapisoval arabským písmem (kterým je také napsán nejstarší afrikánský text určen muslimským přistěhovalcům v kapském městě), ale později přijal upravenou nizozemskou abecedu.

Zoo Tycoon 2: African Adventure

15. ledna 2012 v 15:09 | Skříteček2 |  Animované (Lví král)
Zoo Tycoon 2: African Adventure (zkráceně jen ZT2: AA) je africký přídavek do budovatelské strategie Zoo Tycoon 2, která je pokračováním Zoo Tycoon.

Druhý datadisk k Zoo Tycoon 2 do hry přidává dvacet nových druhů zvířat z druhého druhově nejbohatšího kontinentu na zemi; Afriky. Rovněž umožňuje z vaší zoo vybudovat úchvatné africké safari na místech, jako je delta řeky Okavango či Sahara. Z pohodlí teréního vozidla, které je maskováno vzorem srsti některých zvířat, můžete pozorovat přirozené chování lovce a kořisti a vlastníma nohama můžete prozkoumat nové vybavení zoo ve stylu pouště. V módu kampaň a výzva na vás čeká několik nových úkolů, které prověří, zda jste dobrým ředitelem vlastní zoo. Tak tedy - budete vlastnit okázalé safari nebo třeba národní park?

úvodní citát © Hana Říhová | design a ikona stránky © Sinai | předělovače © Skříteček2

_