Červenec 2011

Etymologie - Afrika

16. července 2011 v 15:31 | Lai |  Afrika
Etymologie je vědní disciplína, která zkoumá původ jednotlivých slov. Jde o podobor mateřské lingvistiky, nauky o jazyku.

Etymologie nám předkládá jedinečné svědectví o tom, co se skrývá pod povrchem slůvka...

A F R I K A


Projekt K.A. - 5/5 - závěr

14. července 2011 v 15:25 | Lai |  Státy

Vlajky afrických států,

sekce jižní Afrika

Angola

vlajka Angola
Význam vlajky: Červená barva na horním vodorovném pruhu symbolizuje krev prolitou v boji za nezávilslost, černá barva na dolním vodorovném pruhu symbolizuje černý kontinent. Ústřední symbol ozubeného kola, mačety a hvězdy, který připomíná symbol Svazu sovětských republik, značí dělnictvo.

Botswana

vlajka Botswana
Význam vlajky: Voda má nesmírný význam pro botswanskou národní identitu. Modrá barva listu vlajky tedy představuje vodu, přesněji vzato déšť, a zároveň upímáná na národní motto "Pula", čli "Nechť padá déšť".
(Pozn. aut.: Typickým botswanským pozdravem v místním jazyce sečwana je "Goroga la pula", "Vítej, kdo s deštěm přicházíš", a také platidlo se nazývá "Pula" neboli "vláha". Botswaňané vyznávají nauku o vztahu vody a člověka. Většinu státního území pokrývá vodstvo a prší zde časteji než v ostatních zemích.)
Černý pás s bílým rámováním reprezentuje zebří pruhy, neboť zebry jsou štítonoši státního znaku, a vyjadřuje harmonii obou ras - černé a bílé.

Jihoafrická republika

vlajka Jihoafrická republika
Význam vlajky: Pro souhrnnou kombinaci všech barevných prvků neexistuje žádná symbolika, jednotlivá barevná seskupení znamenají:
Červená, bílá a modrá jsou barvami Kanady a Spojeného království - oba tyto státy se podílely na kolonizaci území Jižní Afriky
Černá, žlutá a zelená přísluší ANC, hnutí odporu proti rasistickému režimu.

Lesotho

Vlajka Lesotho
Význam vlajky: Modrý horní pruh, bílý prostřední pruh, zelený dolní pruh a basutský klobouk veprostřed symbolizují mír. Basutský klobouk, typický znak Lesotha, získal svůj název dle dřívějšího názvu země (Basutsko ) - současné jméno státu, Lesotho, v překladu znamená "země těch, kteří mluví jazykem Sotho".
Modrá barva horního pruhu značí oblohu a déšť, bílá barva prostředního pruhu mír a zelená na spodním pruhu zemi. Na dřívější verzi vlajky se objevovalá též červená, která znamenala víru.
Umístění klobouku, ústředního znaku vlajky, do bílého pruhu, jenž reprezentuje mír, je tedy logickým počinem, který dodává celé vlajce mírový ráz.

Madagaskar

vlajka Madagaskaru
Význam vlajky: Vychází z vlajky domorodého kmene Hovo. Bílá barva levého svislého pruhu znamená čistotu ideálů, červená barva pravého horního pruhu nezávilost, zelená naději a zdárnou budoucnost.
Zelená zároveň symbolizuje pobřežní obyvatelstvo, kdežto bílá se pojí s knížecím rodem Volafotsů a červená s rodem Volamenůze.

Malawi

Vlajka Malawi
Význam vlajky:
Starší verze (viz obrázek): V horním černém pruhu se nachází slunce o jednatřiceti paprscích, symbolizující úsvit nezávilosti a naděje. Černá značila malawský lid, rudá oběti za svobodu a samostatnost, zelená přírodu.
Nová verze: Pořadí pruhů je změněno na panafrické, rudé slunce je vystřídáno bílým, které se nyní nachází v prostředním pruhu a je celé. Vyjadřuje tak ekonomický růst.

Mauricius

vlajka Mauricius
Význam vlajky: Barvy všech horizontálních pruhů mají typický panafrický význam:
- Červená - mučednická oběť za nezávilost
- Modrá - moře, přesněji Indický oceán
- Žlutá - záře a světlo naděje nezávilosti
- Zelená - vegetace

Mosambik

Vlajka Mosambik
Význam vlajky: Zelená barva na horním horizontálním pruhu reprezentuje přírodní bohatsví, žlutá nerostné bohaství, černá "černý kontinent", červená na žerďovém klínu snahu o dosažení nezávislosti.
Žlutá hvězda představuje lidskou solidaritu a solidaritu společenských ideí země.
Kniha značí vzdělání, motyka rolníky a zemědělství a AK-47 (Kalašnikov), zkřížený s motykou, odhodlání mosambického lidu pozvednout zbraň v obraně své vlasti. (Mosambik je držitelem světového unikátu - je jedinou zemí, která má ve své vlajce moderní střelnou zbraň.)

Namibie

Vlajka Namibie
Význam vlajky: Barvy vlajky pochází z hnutí SWAPO (Organizace lidu jihozápadní Afriky) a jsou i typickými barvami dominantního etnika Ovambos. Slunce v levém horním rohu má patnáct paprsků.

Reunion

... dosud nemá samostatnou vlajku, jako oficiální slouží vlajka francouzská:
vlajka Francie
O vlajce Reunionu se dosud rozhoduje - zde některé z návrhů:

Návrh Vexillological Association of Réunion

Svazijsko

vlajka Svazijsko
Význam vlajky: Červená barva značí bitvy, modrá barva mír a stabilitu a žlutá barva zdroje bohatství Svazijska. Emasočský štít s bidlem a dva oštěpy symbolizují ochranu před nepřáteli. Černá a bílá strana na štítu poukazují na harmonii černého a bílého obyvatelstva země.

Zambie

vlajka Zambie
Význam vlajky: Nad svazkem tří pruhů se nachází oranžový orel s rozepjatými křídly, který představuje schopnost obyvatelstva povznést se nad potíže státu. Barvy mají běžný panafrický význam: zelená - přírodní bohatství, červená - boj za nezávislost, černá - černý lid země, oranžová - nerostné bohatství.

Zimbabwe

vlajka Zimbabwe
Význam vlajky:

a) Oficiální význam jednotlivých barevných prvků:

Zelená - zemědělství a venkovská oblasti
Žlutá - minerální bohatství
Červená - krev prolitá během válek
Černá - kulturní dědictví a domorodá etnika původních Afričanů
Bílý trojúhelník - mír
Zimbabweský pták - národní symbol Zimbabwe (více viz dole)
Rudá hvězda - revoluční boj za osvobození, mír a naděje národa a přání štastné budoucnosti (+ socialistický program ZANU-PF)

b) Symbol ptáka v žerďovém klínu (mj. státní symbol) představuje sošku, která byla nalezena u zřízeniny Great Zimbabwe. Pták tedy reprezentuje historii země.

Autor projektu: Lai

Gepard štíhlý

10. července 2011 v 19:05 | Vlčice a Sarafína |  Fauna Afriky

- ČLÁNEK ČLENKY SARAFÍNY:

Gepard štíhlý (Acinonyx jubatus) má velmi pružnou páteř, díky které dokáže běžet rychlostí až 112km/h. Je zástupcem kočkovitých šelem a nejrychlejším suchozemským živočichem na světě.
.
Matka svá mláďata kvůli dravcům přesouvá každý den na jiné místo. Díky husté srsti a nenápadnému zbarvení se dokáží skvěle maskovat ve vysoké trávě. Gepard se od ostatních šelem liší i tím, že neumí řvát a nemá zatažitelné drápy, takže se neustálým během otupují.
Gepardí zbarvení je skoro stejné jako tráva ve stepích; jejich hustá srst je zlatožlutá, s nádechem oranžové a místy bílé, pokryté černými fleky. Ty má gepard i na ocasu, který je také pomůckou při rychlém běhu - díky němu může šelma udržovat rovnováhu.
Gepard je samotář a narozdíl od lvů loví kořist sám. Pokud matka cvičí své potomstvo, nechá je na bezpečném místě a předvádí mu svůj lov. Náchází-li se však mláďata zatím jen v loveckém výcviku, jsou pro matku spíše překážkou než pomocí; musí totiž neustále dávat pozor na jejich bezpečnost.

Na této fotce si můžete všimnout černých pruhů, díky kterým si šelma získala také jméno: Plačící kočka
A na této je zase zřetelně vidět na přední tlapě bílý dráp, který není zatažitelný.

Projekt K.A. - 4/5

6. července 2011 v 1:00 | Lai |  Státy

Vlajky afrických států,

sekce severní Afrika

Čad

Vlajka afrického státu Čad
Význam vlajky: Nápadná je kombinace francouzského vzoru a typických panafrických barev. Modrá barva levého svislého pruhu symbolizuje nebe, naději a vodstvo, žlutá barva na prostředním pruhu slunce a pouště na severu země, červená na pravém pruhu pokrok, jednotu a oběti položené na její oltář. Zároveň vyjařuje červená barva i krev prolitou za nezávislost.

Demokratická republika Kongo

Demokratická republika Kongo
Význam vlajky: Vlajka vychází z dob, kdy země spadala pod belgickou koloniální nadvládu. Oproti vlajce bývalé Konžské demokratické republiky neexistuje žádná zásadní rozlišnost v barvě pole, které se pouze z královského odstínu změnilo na nebeskou modř, jenž reprezentuje mír. Červený pruh představuje krev mučedníků, žlutá barva hvězdy sama o sobě značí prosperitu a hvězda symbolizuje zářnou budoucnost.

Kongo

vlajka Kongo
Význam vlajky: Současná konžská vlajka disponuje tzv. "barvami panafrické jednoty" - zelenou, žlutou a červenou (souhrnně se označení "barvy panafrické jendoty" používá pro barevnou kombinaci zelená - žlutá - červená - černá). Význam těchto barev se vykládá jednotně (popř. umožňuje drobné odchylky). Na konžksé vlajce znamenají jednotlivé barevné složky:
  • červená - boj za svobodu a jednotu
  • žlutá - přírodní bohatství
  • zelená - povaha země (úrodné plošiny, bohatá vegetace)

Konžská lidová republika (1970-1991)

V roce 1991 zanikla předchůdkyně Demokratické republiky Kongo, tzv. Konsžká lidová republika. Její vlajka (viz nahoře) také zahrnovala panafrické barvy (červený podklad; zelené palmové ratolesti; žlutá motyka, kladivo a hvězda). Dokonce již jako anatomní území Francouzského společenství se kožnská vlajka pyšnila panafrickým barveným spektrem.

Středoafrická republika

Středoafrická republika
Význam vlajky: Vzled navrhl první president nezávislého území Oubangui-Chari, Barthélemy Boganda, v duchu myšlenky "Francie a Afrika musejí jít společně", proto na ní nalezneme zřetelnou kombinaci panafrických barev s barvami francouzské vlajky. Červená barva svislého pruhu symbolizuje krev prolitou v boji za samastatost státu. Modrá barva horního horizontálního pruhu znamená oblohu a svobodu, bílá na druhém pruhu odshora mír a důstojnost, zelená na třetím pruhu naději a víru a žlutá na spodním pruhu toleranci. Souhrnně design vlajky vyjřuje myšlenku sjednocení lidu světových národů, předně pak lidí národů afrických.

Autoři projektu: Lai
úvodní citát © Hana Říhová | design a ikona stránky © Sinai | předělovače © Skříteček2

_