Búrské války

14. února 2011 v 21:10 | Lai |  Historie

Búrské války

(1880 - 1902)

"A potom jsme spatřili blesky, a to byly pušky.
 A potom jsme uslyšeli hřmění, a to byla děla.
 A potom jsme uslyšeli plískat déšť, a to byla krev.
 A když jsme potom sváželi úrodu, sklízeli jsme mrtvé muže." -
(Harriet Tubman, bývalá černá otrokyně).

      Jako "Búrské války" (Anglo-Búrské války) je označováhna dvojice historických konfliktů, ke kterým došlo na zlomu devatenáctého a dvacátého století mezi Velkou Británií a búrskými koloniemi (osadami holandských farmářů) na území jižní Afriky. Plameny válečného pekla zašmodrchaly složitý uzel vzájemných vztahů černého a bílého obyvatelstva na území kontinentu a navždy se vepsaly do světových dějin pod přízviskem "války za svobodu".


Na pažbu evropské expanze po Africe přibývá nový zářez

     Dějištěm krvavého dramatu je jižní Afrika, příčinou potom její bohatsví v podobě masivních ložisek surových diamantů. Ty znamenají spíše prokletí než požehnání, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jako první si nárok na současnou JAR, hotovou přírodní pokladnici, začínají kvůli diamantům činit Portugalci, důležitějším mezníkem v dějinách zdejší žíznivé poušti se však stává okamžik, kdy se ocitá v hledáčku Nizozemské Východoindické společnosti. Když krajinu odkoupí, začne ji osidlovat podnikavci ze svých řad, holandskými sedláky, jenž přijímají jméno Búrové (boer = sedlák).
     V té době panuje na válečné zóně klid - přistěhovalci zotročili černochy, z nichž učinili služebníky v domácnostech, a žádné boje již neprobíhají. Ospalou idylku zničí, když v osmnáctém století dorazí britští námořníci, kteří si na diamanty začnou brousit zuby.
     Během letních měsíců roku 1796 poprvé vstupují angličtí osadníci na vyprahlou půdu, s žádným odporem se však nestkají a tak začnou odkupovat přístupy k několika dolům a do roku 1806 zahrnují pod svá ochranná křídla vlivu celou Kapskou provincii na západě. Současný britský král Jiří II. potom podpoří příjezd 30 000 Angličanů z nejrůznějších společenských tříd - jejich počet zahrnuje jak vojáky, tak i farmáře.
     V búrských dolech zatím vše klape, jak má, a tak se holandští osadníci nijak nevzrušují britskou rozpínavostí. To se nakonec ukazuje jako fatální chyba - svou nečinností si totiž podepisují osudný ortel.

Búrští osadníci (Zdroj obrázku)

BOHULIBÉ ÚMYSLY BRITSKÝCH UTISKOVATELŮ

     "S bohulibými úmysly (...) darujeme zotročenému lidu v jihoafrických koloniích svobodu," nechává se slyšet Vilém IV., který příslovečně zpřetrhá pouta černého lidu. Bývalí otroci se nadšeně vrhají na britskou stranu barikády. Na to následuje nová vlna holanských přistěhovalců, jejichž počet tak zesílí, že v opozici proti britským sokům založí dva nezávislé státy - Transvaal (1836) a Oranžský svobodný stát (OSS) (1837).
     Britská koruna intenzivně investuje do průzkumu africké půdy, kterou zkoumají největší vědecké kapacity za účelem zpeněžit a vytěžit nalezené cennosti. Búrové takové vymoženosti nemají, do karet jim ale nesmírně nahrává náhoda. Britští mineralogové objeví v Kimberley na severu Kapska nová obrovská těžiště, které však sahá až za hranice obou búrských států...
     Britové lační po diamantech, ale je jim jasné, že mírovou cestou je získat nelze. Především jeden z nich, Cecil Rhodes, ředitel společnosti De Beers Consolidated Mine, je o tom přesvědčen, a stává se tak iniciátorem první búrské války, když do londýna posílá jistou dopisní obálku, která změní drobné potyčky na krvavý konflikt: "Prosím o podporu britských koloniálních jendotek při zakročení na území Transvaalu. Důvodem vyhlášení válečného stavu je porušování jak obchodních dohod, tak nepřiměřný útlak černého obyvatelstva". Skutečnou příčinou je ovšem snaha o volnou cestu k pokladu.

JAK PŘEŽÍT V POUŠTI

     Drsná obhrublost nizozemských osadníků, které zocelily tvrdé podmínky jihoafrických planin, se v boji ukazuje být nesmírnou výhoudou. Pro ni se však také stávají Holanďané terčem britských urážek. Stephenson je přezdívá "farmářští negramoti, nehodní toho, aby jako žába na prameni ovládali takové bohatsví." Perfektní orientaci v místě bojiště a dobrou válečná taktiku však Holanďanům nelze odepřít a tak od svého pověstného gentelmanství brzy opouští i Angličané.

     Během osudné bitvy na kopci Majuba mají obě strany asi 400 mužů, vojáci Britské koruny se však vyzbrojují i padesáti kulomety, které by podle Rhodese "měly bojovat samy". Búrové se však zamaskují v terénu a během kratičké doby Brity poráží! V půl třetí odpoledne, behem dvou hodin, Búrové v přestřelce vítězí. Ztráty na britské straně čítají 93 mrtvých mužů, 134 zraněných a 58 zajatých. Z takto drtivé porážky se Anglie zotavuje přes dvacet let.
Ale Búrové nemají vyhráno... 

"DIAMANTY POTŘÍSNĚNÉ KRVÍ" 

     Roku 1886 se Búrové lvím podílem obyčejné náhody dostávají k největšímu nalezišti zlata, které v globálním měřenítku ani napříč dějiny nedostálo obdoby. Britové po něm pochopitelně lační, ale jejich podhodnocené nabídky na výkup zlata považují Búrové téměř za výsměch. "Ještě jednu takovou nejapnoui nabídku od vás, sire Rhodesi, dostaneme, a její kopii rozešleme všem evropským významným vládám a prezidentu SSA," prohlásí v amoku zuřivosti transvaalský prazident Paul Kruger.

     26. dubna 1893 se uskutečňuje atentát na Paula Krugera, který končí fiaskem. Búrové zato sráží ceny drahých kovů i kamenů ze vlastních těžiští a tak působí odliv zákazníků britských společností s De Beers Consolidated Mine v čele. To ovšem Brity pobízí k protiútoku a Rhodes permanentně cestuje mezi hlavním městem Britského imépia a dnešním Kapským městem. Veškerou snahu vynakládá na splnění vytyčeného cíle - uzavřít pakt s premiérem Robertem Cecilem...
     A události nabírají rychlý spád: 27. srpna 1899 se oba mocenští velikáni se scházejí na poslední schůzi, na které se diskutuje a nakonec padá i rozhodující návrh, jak rozpoutat druhou Búrskou válku a nepoddajné Holanďany podmanit.

All That Was Left of Them (17th Lancers at Moddersfontein).jpg

LOVECKÁ KRATOCHVÍLE

     11. - 16. října 1899 probíhá obklíčení britských jendotek búrskými vojsky. Jedenáctého začíná invaze búrských 30 000 mužů (od 16ti do 60ti let) do Kapské kolonie a Natalu. Jejich hlavními údernými taktikami je zmapovanost terénu a neprůhledné maskování. To, co se vyklubalo ze zdánlivých "okolních farmářů, kteří se baví loveckou kratochvílí", Angličany doslova šokuje.
Búrové totiž v maličkých formacích bez problémů překročí hranice nepřátelského území, kde se pak opětně sjednotí v drobné voje čítající kolem třech až pěti stovek bojovníků. Šestnáctého tak mají bojovníci ve svém područí kapská města Mafikeng a Kimberly. Britové mají k disposici celkem 28 000 vojáků a tuší, že ve vzduchu páchne prohra...

POZOR NA DRAHÉ UNIFORMY! 

     15. prosinec 1899: bitva u Colensa v probincii Natal Brity téměř definitivně rozdrtí. 4000 Búrů triumfálně rozdupe v prach čtyřnásobnou přesilu, oplývající čtyřiceti čtyřmi kanóny (jedenáct z nich se dostane do rukou Búrům). Přitom téměř nemusejí Holanďané hnout prstem - díky mazané strategii se dostávají do středu britského voje téměř do odpoledne.
Na vině jsou mimo jiné i rozkazy velícího generála Bullera, který se nechal ukojit pocitem, že mnohonásobný počet vlastních vojáků zaručí britské vítězství. Střet v bitvě "muže proti muži" pokládal již za předem vyhraný, a tak vydat takové rozkazy, jako "výslovný zákaz plížení z důvodu možného znečištění uniforem" či "zákaz kopání pastí a zákopů, aby vojáci nezohyzdili překrásné africké panenské scenérie".

(Búrské ženy a děti v britském koncentračním táboře)

PRVNÍ KONCENTRAČNÍ TÁBORY

     Roku 1900 se velení britské armády ujíma Herbert Kitchener, pozoruhodně otrlý polní maršál a Rhodesův dobrý přítel. To právě on stají za legendárním vynálezem, za který se Britové o století později opřou do Němců - koncentačními tábory (čili "ochrannými vazbami").
Britský koncentrák sestává z několika budov obehnaných masivním plotem. Dělí na na dominantní část, zřízenou pro likvidaci bělochů a manší část, určenou pro černochy v otrockých búrských službách: "Muže mají na frontě, bezproblému tak posbíráme opuštěné búrské děti, muže a starce a ty pak všechny internujeme v táborech. (...) Však on odbojné búrské živitele přejde vzdor".

      Koncentráky kosí populaci po tisících. "Ženám a dětem, jejichž muži pokračují v boji, budou denní potravinové dávky sníženy na polovinu! Těm (mužům), kteří se vzdají a odevzdají zbraň, je zaručena svoboda i propuštění rodinných příslušníků!"slibuje Kitcherův výnos z července 1900. Búrové, kteří uposlechnou, jsou ovšem zkoncentrováni také.
     Búrské státy jsou donuceny k splynutí s britskými koloniemi a jejich diamantová naleziště shrábnou Britové. Kitchner dostává vyznamenání. Premiér Cecil je odvolán z funkce, ale jiný trest mu nehrozí.
     Od ledna 1900  do oficiální kapitulace 31. května 1902 umírá v koncentračních táborech celkem 38 000 Búrů, tzn. každý desátý. Černochů je zabito 5000 (z 1,1 milionu na území Transvaalu a OSS). 

3 válčící generace Búrů

DĚJINNÝ TEPLOMĚR BÚRSKÝCH VÁLEK:

- 16. prosinec 1880: propuká první Búrská válka. Válečná vřava je důsledkem britské snahy o podmanění nezávislého búrského území, států Tansvaal a OSS, britské nadvládě.

- 31. květen 1902: Velká Británie je poražena v bitvě na hoře Majuba a válku ukončil její souhlas se samosprávou obou nezávislých států, ovšem byl nad nimi podmíněn britský dohled (jenž se ale neuplatnil).

- 1886: Búrové se lvím podílem obyčejné náhody dostávají k největšímu nalezišti zlata, které v globálním měřenítku ani napříč dějiny nedostálo obdoby. 

- 26. dubna 1893: uskutečňuje se atentát na presidenta Traansvalu, Paula Krugera, který končí fiaskem.

- 27. srpna 1899: oba mocenští velikáni se scházejí na poslední schůzi, na které se diskutuje a nakonec padá i rozhodující návrh, jak rozpoutat druhou Búrskou válku a nepoddajné Holanďany podmanit.

- 11. - 16. října 1899: probíhá obklíčení britských jendotek búrskými vojsky. Jedenáctého začíná invaze búrských 30 000 mužů (od 16ti do 60ti let) do Kapské kolonie a Natalu.

- 15. prosinec 1899: bitva u Colensa v probincii Natal Brity téměř definitivně rozdrtí.

- 31. května 1902: kapitulace Búrů.

ZAJÍMAVOSTI:

 - U Búrů se střelba ze zbraní učí již u dětí předškolního věku.
-  Písemná podoba umělé příčiny druhé búrské války je zcela nelogická: "Vlády Transvaalu a OSS odpírají britským státním příslušníkům nabytí občanství. Stává se tak prtiprávně, za záměrem učinit z nich na svém území občany druhé kategorie".
- "Strýček Paul", prezident Transvaalu Paul Kruger, jehož jméno nese mj. i proslulý Krugerův park, válečný koflikt předvídal: "Všechno to zlato a drahé kameny způsobí, že naše země nasákne krví".  

Zdroj obrázků: www.valka.cz
 


Komentáře

Zobrazit vše (322)
Zobrazit starší komentáře

301 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 14. září 2018 v 4:22 | Reagovat

viagra soft tabs 100mg 50 mg demerol
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra for sale</a>
bi nerisona generico do viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#thin-film+viagra+online+mail-order+pharmacies>viagra generic availability</a>

302 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 14. září 2018 v 4:46 | Reagovat

farmacie online affidabili viagra online
<a href="http://viagrafanlux.com">sildenafil 100 mg</a>
poltram 50 mg viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#viagra+50+mg+prezzo>viagra prices</a>

303 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 14. září 2018 v 5:09 | Reagovat

pharmacie belgique en ligne viagra generic
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra prices</a>
order cs com viagra dosage
<a href=http://fanluxviagra.com#generic+viagra+prices>viagra pills</a>

304 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 14. září 2018 v 10:27 | Reagovat

where to buy viagra over the counter uk
<a href="http://viagrafanlux.com">sildenafil 100mg</a>
mebeverine generic viagra
<a href=http://viagrafanlux.com#over+the+counter+viagra>viagra pills</a>

305 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 14. září 2018 v 15:38 | Reagovat

is 100 mg of viagra too much
<a href="http://viagrafanlux.com">natural viagra</a>
viagra 50 mg orodispersibile
<a href=http://viagrafanlux.com#viagra+super+force+online+mail-order+pharmacies>viagra prices</a>

306 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 14. září 2018 v 16:35 | Reagovat

einnahme cialis und viagra online
<a href="http://viagrafanlux.com">sildenafil citrate</a>
do you need a prescription to buy viagra in mexico
<a href=http://fanluxviagra.com#hard+on+viagra+jelly+online+mail-order+pharmacies>sildenafil 100mg</a>

307 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 14. září 2018 v 20:54 | Reagovat

jwh 018 buy online uk viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">generic viagra</a>
riomet generic viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#brand+viagra+online+mail-order+pharmacies>viagra without a doctor prescription</a>

308 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 15. září 2018 v 1:40 | Reagovat

sorbifer durules 100mg viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra for women</a>
viagra online uk boots the chemist
<a href=http://fanluxviagra.com#cheap+100mg+viagra>female viagra pills</a>

309 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 15. září 2018 v 5:41 | Reagovat

generic viagra from india safety razor
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra coupon</a>
viagra for the brain 2012
<a href=http://viagrafanlux.com#viagra+over+the+counter>generic viagra available</a>

310 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 15. září 2018 v 8:08 | Reagovat

naramig tem generico do viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra prices</a>
viagra 220
<a href=http://fanluxviagra.com#100mg+viagra>100 mg viagra lowest price</a>

311 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 16. září 2018 v 14:29 | Reagovat

finacea gel 15% generic viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">generic viagra</a>
viagra prices cvs pharmacies in maine
<a href=http://viagraluxfan.com#cheap+sildenafil+online>viagra prices</a>

312 MarkCargo MarkCargo | E-mail | Web | 16. září 2018 v 19:31 | Reagovat

bravelle generic viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">viagra generic</a>
paracetamolo codeina generico do viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#sildenafil>viagra coupons</a>

313 petraCargo petraCargo | E-mail | Web | 16. září 2018 v 21:12 | Reagovat

carvedilol generico do viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">buy sildenafil online</a>
generic pharmaceutical companies viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+oral+jelly+online+mail-order+pharmacies>sildenafil coupon</a>

314 petraCargo petraCargo | E-mail | Web | 16. září 2018 v 22:47 | Reagovat

online pharmacy viagra mastercard canada
<a href="http://viagraluxfan.com">buy viagra 50 mg</a>
ciproxin 500 dosaggio viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#hard+on+viagra+jelly+online+mail-order+pharmacies>100 mg viagra</a>

315 petraCargo petraCargo | E-mail | Web | 17. září 2018 v 0:12 | Reagovat

uml 2 generics for viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">viagra coupon</a>
ketipinor 100mg viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+online+paypal+uk>viagra canada</a>

316 petraCargo petraCargo | E-mail | Web | 17. září 2018 v 1:56 | Reagovat

best site to order generic viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">gold viagra online mail-order pharmacies</a>
jodid 100 skutki uboczne viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#cheap+viagra+100mg>buy viagra 50 mg</a>

317 viagra without doctor prescription viagra without doctor prescription | E-mail | Web | 6. října 2018 v 18:37 | Reagovat

dual diagnosis treatment centers bone arthritis
<a href=http://edwithoutdoctors.com/#>viagra without doctor prescription</a>
drug addiction and treatment common symptoms of allergies
<a href="http://www.viagrawithoutadoctor.org/#">viagra without doctor prescription</a>

318 viagra without doctor prescription viagra without doctor prescription | E-mail | Web | 14. října 2018 v 18:31 | Reagovat

most common treatment for breast cancer get a treat
<a href=http://edwithoutdoctors.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
asthma relief causes of allergies
<a href="http://www.viagrawithoutadoctor.org/#">viagra without a doctor prescription</a>

319 online pharmacy online pharmacy | E-mail | Web | 14. října 2018 v 22:35 | Reagovat

stomach colon problems allergic reaction causes
<a href=http://canadian-drugstore.us.org >online pharmacy</a>
google arthritis hair thinning treatment
<a href="http://onlinedrugstore.us.org">canadian pharmacy</a>

320 canadian pharmacy canadian pharmacy | E-mail | Web | 16. října 2018 v 23:59 | Reagovat

bone arthritis gastrointestinal diseases list
<a href=http://onlinedrugstore.us.org >online pharmacy</a>
research on asthma gastro problems symptoms
<a href="http://onlinedrugstore.us.org">canadian pharmacies</a>

321 online pharmacy online pharmacy | E-mail | Web | 19. října 2018 v 5:36 | Reagovat

rheumatoid arthritis pain relief allergy in blood symptoms
<a href=http://onlinedrugstore.us.org >canadian pharmacies</a>
thinning hair shampoo best hair loss
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">canadian pharmacies</a>

322 Scotttum Scotttum | E-mail | Web | 24. října 2018 v 5:16 | Reagovat

rite aid pharmacy baltimore md  http://f.youkia.com/ahdgbbs/ahdg/home.php?mod=space&uid=1639492  johns hopkins internal medicine residency

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
úvodní citát © Hana Říhová | design a ikona stránky © Sinai | předělovače © Skříteček2

_