Pravidla

24. června 2010 v 16:28 | Lai
(Pozor - závazná!)

Prosím,

1) Za žádnou cenu nepředávejte heslo cizí osobě
2) Nespamujte, nepiště reklamy, neurážejte ostatní návštěvníky stránky a nekažte její dobré jméno
3) Nekopírujte články z tohoto serveru bez svolení admina. Pokud Vaši žádost odsouhlasí, uveďte zřetelný zdroj s odkazem přímo na článek (nikoliv na stránku).
4) Články zveřejňujte jen do příslušné rubriky. Musí pocházet pouze od Vás a mít dostačující obsahovou hodnotu. Pokud nevíte, co napsat, nepište nic! (Na obrázky a videa se vztahuje jen částečně: k nim stačí dopsat krátký komentář.)
5) Neměňte design ani grafickou podobu stránky (popř. nečiňte žádné radikální změny klubu) bez vědomí hlavního admina.
6) Občas (nechcete-li, ne pravidelně) se účastněte klubových akcí
7) V případě porušení pravidel získáte trestný bod. Sbírka tří trestných bodů vede k blokaci a zrušení Vašeho členství.
8) Při zpracovávání tématu, které lze vnímat pouze na základě subjektivního přesvědčení a nelze jej podat objektivně (např. náboženství, politika), je nutno rozlišovat fakta od osobních preferencí autora článku a vždy předvádět i pohled z jiného úhlu.
9) Nejste-li si jisti, zda vycházíte z prověřených informací, v článku na to upozorněte.
10) Psát můžete v češtině, slovenštině, němčině či angličtině - u dvou posledně zmíněných však musíte přiložit i český překlad článku.

U citací z:
a) knihy - uvádíme celé jméno autora knihy, celý název knihy i s případným podtitulem, číslo vydání, kapitolu a stranu - nejlépe se souhlasem samotného autora knihy
b) časopisu - uvádíme celé jméno autora konkrétního článku (pokud není uvedeno, nahradíme s upozorněním jménem šéfredaktora), číslo časopisu, měsíc a rok vydání, název článku a stranu, z které citujeme
c) internetového článku - uvedeme autora a viditelný odkaz na konkrétní článek, z kterého citujeme, popř. ještě podnadpis specifické části
d) citujeme-li osobu, uvedeme její celé jméno a popř. publikaci, z které výrok (tj. krátkou hlášku) citujeme.
Citaci vždy zřetelně označujeme buď kurzívou nebo úvozovkami a hned za ni do závorky uvádíme výše zmíněné reference! Nesmí přesáhnout délku dvaceti vět, nikdy nesmíme kopírovat celý článek, a to ani se zdrojem a souhlasem autora.

Výjimky u všech výše zmíněných pravidel tvoří ty, které schválil osobně hlavní admin.

Děkuji,
hlavní admin; Lai
 


Aktuální články

Reklama
úvodní citát © Hana Říhová | design a ikona stránky © Sinai | předělovače © Skříteček2

_